ZVLÁDNUTIE STRESU

Cieľom tréningu je pochopiť podstatu stresu a obrátiť svoju pozornosť z toho, ako sa zbaviť
stresu na spôsob, ako stres využiť pre zvládnutie ťažkých životných situácií. Účastníci identifikujú svoje najdôležitejšie zdroje stresu a nacvičujú si nové reakcie, vedúce ku vyššej kvalite života.

Najdôležitejšími témami sú pochopenie podstaty stresu, fázy stresu, zdroje stresu, efektívne
zvládanie stresu a nácvik efektívnejšieho správania.

Cieľová skupina sú všetci zamestnanci.

Dĺžka tréningu je 1 deň.

Program je určený maximálne pre 12 účastníkov.


Prihláška na kurz

ZVLÁDNUTIE STRESU