KOUČING A MENTORING

Mentoring a koučing sú dva efektívne nástroje rozvoja ľudí. Cieľom programu je nielen naučiť
manažérov prvky mentoringu a koučingu, ale aj rozlišovať situácie, kedy je vhodné použiť
mentoring a kedy koučing.

Mentori rozvíjajú ľudí odovzdávaním vedomostí a skúsenosti. Aktívnejší je v tejto situácii mentor.
Dáva konkrétne rady a doporučuje vhodný postup.

Kouč rozvíja ľudí vhodne kladenými otázkami. Dosahuje tým stav, keď koučovaný musí
navrhovať riešenia sám. Aktívnejší je v tejto situácii koučovaný.

Cieľová skupina sú manažéri všetkých úrovní, talenti.

Dĺžka tréningu je 2 dni.

Program je určený maximálne pre 12 účastníkov.


Prihláška na kurz

KOUČING A MENTORING