VYJEDNÁVANIE

Zameraním tréningu je profesionalizácia účastníkov pri vyjednávaní a negociačných stretnutiach,
či už s externými alebo internými partnermi. Účastníci sa naučia, ako sa pripraviť na
vyjednávanie, ako zvoliť vhodnú stratégiu a získajú potrebné zručnosti a informácie, ktoré im
pomôžu v dosahovaní úspechu.

Najdôležitejšími témami sú príprava na profesionálne vyjednávanie, využívanie jednotlivých
vyjednávacích technik, techniky, ako uzatvárať obchod bez ďalšieho odkladania, zvládanie
námietok a princípy ako pracovať s odmietaním.

Cieľová skupina sú obchodníci, manažéri a pracovníci nákupu.

Dĺžka tréningu je 2 dni.

Program je určený maximálne pre 8 účastníkov.


Prihláška na kurz

VYJEDNÁVANIE