PREZENTÁCIA A VYSTUPOVANIE NA VEREJNOSTI

Tréning je zameraný na nácvik profesionálneho prezentovania. Účastníci sa učia používať
vhodné výrazové prostriedky, gestikuláciu, zlepšovať vizuálnu stránky prezentácie s jediným
cieľom – zrozumiteľne a presvedčivo prezentovať. Najdôležitejšími témami sú príprava
profesionálnej prezentácie, obsah, rozsah a štruktúra prezentácie, práca s publikom a práca
s prezentačnými pomôckami.

Cieľová skupina sú obchodníci a manažéri.

Dĺžka tréningu je 1 deň.

Program je určený maximálne pre 8 účastníkov.


Prihláška na kurz

PREZENTÁCIA A VYSTUPOVANIE NA VEREJNOSTI