PREDAJNÉ ZRUČNOSTI

Rozvojový program pre ľudí na pozíciách predajcov. Program je zameraný na dosahovanie
vysokých výkonov, zákazníckeho servisu a manažmentu predaja. Najdôležitejšími témami sú
komunikácia v predaji, typológia pre potreby predaja, základy predajného procesu, zisťovanie
potrieb, zvládanie námietok, argumentácia a uzatváranie predaja.

Cieľová skupina sú obchodníci.

Dĺžka tréningu je 2 dni.

Program je určený maximálne pre 8 účastníkov.


Prihláška na kurz

PREDAJNÉ ZRUČNOSTI