Podujatia

Akadémia predaja

Cyklus tréningových programov Akadémia predaja je vytvorený s cieľom poskytnúť komplexný pohľad na svet stratégie a taktík predaja. Náš program pozostáva z piatich dynamických tréningových modulov a každý z nich je zameraný na posilnenie kľúčových zručností, nevyhnutných pre úspešné budovanie obchodných vzťahov.

Prvé dva moduly s názvom Strategický predaj I. a II., uvádzajú účastníkov do základných princípov a stratégií, ktoré tvoria základ úspešného predaja. Naučíme vás analyzovať trh, identifikovať príležitosti a vytvárať stratégie, ktoré vám poskytnú konkurenčnú výhodu a umožnia vám dostať sa na čelo vášho odvetvia.

V module Vyjednávanie prejdeme dôležitým procesom prípravy a vykonania vyjednávania, kde sa zameriame na techniky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť výhodné dohody pre obe strany a umožnia vám uchrániť si hodnotu, ktorú ste vytvorili v predchádzajúcich fázach predaja. Od jednoduchých transakcií po komplexné obchodné dohody – získate nástroje na efektívne riadenie každej situácie.

Iniciovanie nového businessu je modul, ktorý sa zameriava na umenie iniciovania obchodných príležitostí. Naučíme vás, ako efektívne vstupovať do procesu predaja, komunikovať s klientmi, identifikovať ich potreby a predkladať riešenia, ktoré prinesú skutočnú hodnotu. Dôležitou prerekvizitou pre tento modul je absolvovanie prvých dvoch modulov Strategického predaja, ktoré vám poskytnú hlbšie pochopenie toho, prečo vaša ponuka má, alebo nemá v očiach zákazníka väčšiu hodnotu.

Modul Taktika predaja a sa zameriava na praktické zručnosti, ktoré sa dajú nadobudnúť iba opakovaním a drilom. Uvedieme vás do techniky správneho kladenia otázok, aktívneho počúvania s porozumením, prezentácie ponuky spôsobom, ktorý bude v očiach zákazníka mať pridanú hodnotu a aj spôsobmi, ako reagovať na námietky, signály kúpy a uzatvárať obchod vo vhodnom čase.

Prečo absolvovať celý program?

Aký je z toho úžitok?

Všetky najbližšie podujatia

Strategický predaj I. a II.
,
Vyjednávanie