VEDENIE PORÁD

Vysoko interaktívny tréning zameraný na efektívnu prípravu a realizáciu porád. Účastníci sa
naučia navrhnúť štruktúru porady a metódy, ako túto štruktúru dodržiavať počas reálnej situácie.
Súčasťou cvičení je aj zvládanie náročných účastníkov a riešenie konfliktov na poradách. Počas programu účastníci aktívne nacvičujú porady formou riešenia problémov v skupine, pričom
následne dostávajú efektívnu spätnú väzbu.

Cieľová skupina sú manažéri všetkých úrovní, talenti.

Dĺžka tréningu je 1 – 2 dni.

Program je určený maximálne pre 12 účastníkov.


Prihláška na kurz

VEDENIE PORÁD