Ponuka kurzov

ZVLÁDNUTIE STRESU
Cieľom tréningu je pochopiť podstatu stresu a obrátiť svoju pozornosť z toho, ako sa zbaviť stresu na spôsob, ako stres využiť pre zvládnutie ťažkých životných situácií. Účastníci identifik […]
KOUČING A MENTORING
Mentoring a koučing sú dva efektívne nástroje rozvoja ľudí. Cieľom programu je nielen naučiť manažérov prvky mentoringu a koučingu, ale aj rozlišovať situácie, kedy je vhodné použiť mentori […]
TRÉNING TRÉNEROV
Program zameraný na rozvoj trénerských a facilitačných zručností interných školiteľov. Účastníci sa naučia metódy uľahčujúce učenie, prispôsobovať obsah aj formu typu publika, pracovať so s […]
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI
Rozvojový program pre ľudí na pozíciách predajcov. Program je zameraný na dosahovanie vysokých výkonov, zákazníckeho servisu a manažmentu predaja. Najdôležitejšími témami sú komunikácia v p […]
PREZENTÁCIA A VYSTUPOVANIE NA VEREJNOSTI
Tréning je zameraný na nácvik profesionálneho prezentovania. Účastníci sa učia používať vhodné výrazové prostriedky, gestikuláciu, zlepšovať vizuálnu stránky prezentácie s jediným cieľom - […]
RIEŠENIE KONFLIKTOV
Tréning učí účastníkov k pochopeniu podstaty konfliktov a učí ich hľadať riešenia, ktoré sú výhodné pre obidve strany. Najdôležitejšími témami sú fakty verzus domnienky, ľudské potreby, poc […]
ROZVOJ OSOBNOSTI "NA SCÉNE"
V súčasnosti najefektívnejší rozvojový program na trhu postavený na simulácii ťažkých situácií. Účastník tohto programu pracuje so skutočným (nabriefovaným) človekom. Cvičenia sú špeciálne […]
FACILITAČNÉ ZRUČNOSTI
Vysoko interaktívny program zameraný na pochopenie a osvojenie si zručností potrebných na efektívnu prácu so skupinovou dynamikou. Účastníci sa naučia viesť skupinové diskusie, zvládať náro […]
VEDENIE PORÁD
Vysoko interaktívny tréning zameraný na efektívnu prípravu a realizáciu porád. Účastníci sa naučia navrhnúť štruktúru porady a metódy, ako túto štruktúru dodržiavať počas reálnej situácie. […]
WINNING COMPLEX SALES
Workshop Winning Complex SalesTM je navrhnutý pre tímy obchodníkov s cieľom pomôcť im analyzovať a zlepšovať svoj proces predaja v najvýznamnejších obchodných príležitostiach. Účastníci zle […]
EFEKTÍVNY LÍDER
Základný tréningový modul určený pre každého manažéra. Témy pokrývajú manažérsku psychológiu, prezentačné zručnosti, efektívnu komunikáciu ,spätnú väzbu, riešenie problémov, riešenie konfli […]
VYJEDNÁVANIE
Zameraním tréningu je profesionalizácia účastníkov pri vyjednávaní a negociačných stretnutiach, či už s externými alebo internými partnermi. Účastníci sa naučia, ako sa pripraviť na vyjedná […]