ROZVOJ OSOBNOSTI "NA SCÉNE"

V súčasnosti najefektívnejší rozvojový program na trhu postavený na simulácii ťažkých situácií.
Účastník tohto programu pracuje so skutočným (nabriefovaným) človekom. Cvičenia sú špeciálne
pripravené pre zvládnutie konkrétnych situácií. Po realizácii cvičenia účastník analyzuje spoločne
s trénerom to, čo mu išlo dobre a aj to, čo mohlo byť lepšie.

Oblasti rozvoja touto metódou pokrývajú Riešenie konfliktov, Zadávanie úloh, Spätnú väzbu,
Hodnotenie výkonu, Motivačný rozhovor a mnoho ďalších oblastí rozvoja. Po každom cvičení je
výstupným produktom akčný plán, potrebný pre zlepšenie manažérskych zručností.

Cieľová skupina sú manažéri v stredných a vysokých pozíciách, prípadne talenti.

Dĺžka tréningu je 1 deň.

Program je určený pre 1 účastníka.


Prihláška na kurz

ROZVOJ OSOBNOSTI „NA SCÉNE“