EFEKTÍVNY LÍDER

Základný tréningový modul určený pre každého manažéra. Témy pokrývajú manažérsku
psychológiu, prezentačné zručnosti, efektívnu komunikáciu ,spätnú väzbu, riešenie problémov,
riešenie konfliktov a rozhodovanie.

Cieľová skupina sú manažéri všetkých úrovní, talenti.

Dĺžka tréningu je 2 dni.

Program je určený pre 1 účastníka.


Prihláška na kurz

EFEKTÍVNY LÍDER