WINNING COMPLEX SALES

Workshop Winning Complex SalesTM je navrhnutý pre tímy obchodníkov s cieľom pomôcť im
analyzovať a zlepšovať svoj proces predaja v najvýznamnejších obchodných príležitostiach.
Účastníci zlepšujú svoju stratégiu pre reálne obchodné príležitosti. Praktická a ľahko
implementovateľná metóda spolu s podpornými nástrojmi pomáha účastníkom rýchle
zakomponovať tieto nástroje do každodennej práce.

Najdôležitejšie témy:
– identifikácia a kvalifikácie príležitosti v komplexnom prostredí
– analýza nákupného centra a kľúčových osôb ovplyvňujúcich kúpu
– value proposition
– ako poraziť konkurenciu
– ideálny proces predaja
– implementácia procesu predaja

Winning Complex SalesTM je určený pre profesionálnych predajcov a tímy zodpovedné za
získavanie zákaziek a manažment príležitostí.

Dĺžka tréningu je 2 dni.

Program je určený maximálne pre 20 účastníkov.


Prihláška na kurz

WINNING COMPLEX SALES