FACILITAČNÉ ZRUČNOSTI

Vysoko interaktívny program zameraný na pochopenie a osvojenie si zručností potrebných na
efektívnu prácu so skupinovou dynamikou. Účastníci sa naučia viesť skupinové diskusie, zvládať
náročné situácie a pracovať s ťažkými účastníkmi.

Najdôležitejšími témami sú skupinová dynamika, štruktúra stretnutia, techniky a prístupy na
prácu so skupinovou dynamikou, predchádzanie neefektívnostiam a konfliktným situáciám.

Cieľová skupina sú manažéri všetkých úrovní, talenti.

Dĺžka tréningu je 2 dni.

Program je určený maximálne pre 12 účastníkov.


Prihláška na kurz

FACILITAČNÉ ZRUČNOSTI