RIEŠENIE KONFLIKTOV

Tréning učí účastníkov k pochopeniu podstaty konfliktov a učí ich hľadať riešenia, ktoré sú
výhodné pre obidve strany. Najdôležitejšími témami sú fakty verzus domnienky, ľudské potreby,
pochopenie podstaty konfliktu, zvládanie hnevu a iných nepríjemných emócií, faktory budovania
dôvery a efektívnej spolupráce.

Cieľová skupina sú obchodníci a manažéri.

Dĺžka tréningu je 1 deň.

Program je určený maximálne pre 8 účastníkov.


Prihláška na kurz

RIEŠENIE KONFLIKTOV