TRÉNING TRÉNEROV

Program zameraný na rozvoj trénerských a facilitačných zručností interných školiteľov. Účastníci
sa naučia metódy uľahčujúce učenie, prispôsobovať obsah aj formu typu publika, pracovať so
skupinovou dynamikou, a vizualizovať dôležité informácie.

Najdôležitejšími témami sú štýly učenia, štruktúra tréningu, práca so skupinovou dynamikou,
príprava a realizácia prezentácie, dynamika skupiny, reakcia na otázky, zvládanie ťažkých situácií
a vyhodnocovanie efektívnosti tréningu.

Cieľová skupina sú interní školitelia.

Dĺžka tréningu je 2 dni.

Program je určený maximálne pre 8 účastníkov.


Prihláška na kurz

TRÉNING TRÉNEROV