O nás

Manažérske konzultácie s dlhoročnými skúsenosťami

Naša spoločnosť od svojho založenia pomáha manažérom a obchodníkom realizovať tie najťažšie rozhodnutia a programy , prispieva k rozvoju ľudí tými najefektívnejšími metódami. Vyvíjame a realizujeme ktoré pomáhajú organizáciám udržať sa na trhu v konkurenčnom prostredí a zároveň prispievajú ku vysokej kultúre komunikácie a vzťahov na p racoviskách. Naši zákazníci sú firmy v Európe a Ázii v rôznych oblastiach výroby a služieb. Naši konzultanti sú ľudia skúsení v manažérskej praxi a vedia účastníkom poskytnúť pomoc v najrôznejších situáciách. Naše služby sme realizovali na Slovensku, v Čechách, Moldavsku, Ukrajine a Francúzsku

Ladislav Gabčo

Ladislav Gabčo je senior tréner, konzultant, facilitátor a kouč.

Manažérske skúsenosti nadobudol na pozícii Manažéra pre tréning a rozvoj v spoločnosti KIA Motors Slovakia a neskôr na pozícii Obchodného riaditeľa v slovenskej IT spoločnosti. Viac ako rok pôsobil na vedúcej pozícii v samospráve. 

Jeho konzultačná kariéra začala v r. 1993 v spoločnosti Maxman Consultants. Doteraz viedol projekty hlavne v segmentoch telekomunikácií, bankovníctva, informačných technológií, energetiky, automotive a aj v ďalších segmentoch priemyslu a služieb. Absolvoval niekoľko študijných pobytov v zahraničí – Nottingham Trent Unversity, Roffey Park Management Institute, Nam-Yang Research Centre, je licencovaným užívateľom programov Winning Complex Sales™, Managing Strategic Accounts™, Initiating New Businesses™ and Coaching the Sales Process™.

JAZYKY 

Slovenský
Anglický
Ruský  

Profesný vývoj

2022

Resilinece at Work,

Certifikovaný užívateľ nástrojov na zvýšenie odolnosti

2022

2020

Closing Deals Profitably, Innovate & Grow (Švajčiarsko)

Certifikovaný tréner

2020

2020

On-line Sales Coaching, Innovate & Grow (Švajčiarsko)

Certifikovaný tréner

2020

2006

Nam Yang Research Centre, KIA Motors Corporation.

Rozvojový program pre automobilový priemysel.

2006

1999

Hatfield University (UK

Certifikovaný užívateľ dotazníla Kirton Adaption Innovation Inventory pre meranie tvorivosti a riadenie zmien v organizácii.

1999

1998

Organizational Development Inc. (Boston).

Licencovaný konzultant pre programy: Total Quality Advantage, Quality Action Teams.

1998

1997

Infoteam Sales Process Improvement programmes (Švajčiarsko)

Licencovaný konzultant pre: Strategický predaj, Key Account Management, Initiating New Business, Coaching Sales Process.

1997

1996 - 1997

Slovak Business & Banking Advisory Centre.

Ročný rozvojový program pre konzultantov.

1996 - 1997

1994- 1996

Nottingham Trent University, Roffey Park Management Institute (UK)

Účastník programu Training of management trainers project. Témy: Rola trénera a konzultanta v Organizačnom rozvoji a rozvoji ľudských zdrojov.

1994- 1996

1995

Institute of Personnel Development (UK)

IPD Certifikát

1995