Taktika predaja a rozvoj komunikačných zručností

Prekročte hranice vášho potenciálu dosiahnite výnimočnosť

Opis programu

Taktika predaja rozvoj komunikačných zručností je workshop zameraný na dosahovanie vysokých výkonov, zákazníckeho servisu a manažmentu predaja. Jednotlivé taktické zručnosti sú prepojené na predchádzajúce moduly takým spôsobom, aby najdôležitejšie koncepty predaja boli ochránené pred potenciálnym rizikom, ktoré môžu spôsobiť nedostatky v komunikácii. Podstatnou časťou programu je aj hlboké pochopenie svojich vlastných silných a slabých stránok, bez čoho nie je reálne osobnostné a profesionálne napredovanie. Každý účastník programu odchádza z workshopu s konkrétnym akčným plánom pre svoj rozvoj.

Obsah workshopu

 • Úvod rozhovoru v súlade s očakávaniami zákazníkov na iniciálny míting
 • Taktika komunikácie umožňujúca prejsť ku identifikácii potrieb ešte pred prezentáciou produktov a služieb
 • Kladenie otázok typu SPIN
 • Práca s námietkami a reakcie na námietky
 • Štruktúra prezentácie, tipy na zvýšenie atraktívnosti hovoreného slova
 • Prezentácia Hodnotovej ponuky pre TOP manažment
 • Reakcie na neférové požiadavky zákazníka
 • Rozvoj vlastného štýlu a spôsobu predaja

Úžitok z workshopu

 • Vyššia spokojnosť zákazníkov
 • Zvýšenie lojality u existujúcich zákazníkov
 • Jednoduchší prístup ku kľúčovým osobám zákazníka na základe zrozumiteľne prezentácie hodnotovej ponuky
 • Efektívnejšie stretnutie s pravidelným dosahovaním pokroku v procese predaja
 • Maximalizácia pozitívneho dopadu na dlhodobé ciele firmy.
 • Lepšie využitie času a iných zdrojov pre predaji

Dĺžka

Jednodňový workshop začína o 9,00 a končí  o 17,30. Po ukončení programu je možné realizovať koučing pre zvýšenie dopadu.

Dátum

Cena

350 €/workshop
prípadne 1500 € (5 workshopov)

Prihláška na podujatie