Strategický predaj I. a II.

Opis programu

Strategický predaj I. a II. sú workshopy navrhnuté s cieľom pomôcť profesionálnym predajcom analyzovať a zlepšovať ich proces predaja v súčasných obchodných príležitostiach. Účastníci počas tímovej práce vypracovávajú Mapu príležitosti – Roadmap, obsahujúcu reálnu stratégiu a akčný plán, ktorý vedie account managera ku úspechu. Praktická, ľahko implementovateľná metodológia a podporné nástroje pomáhajú účastníkom rýchle zakomponovať koncept do každodennej práce, čo vedie ku krátkodobým aj dlhodobým zlepšeniam v predaji.

Obsah Workshopu

 • Výber súčasných príležitostí pre učenie sa a aplikáciu konceptu
 • Identifikácia a získanie prístupu do Nákupného Centra.
 • Vyvinutie individuálnej Hodnotovej Ponuky
  a zaistenie toho, aby zákazník pocítil jej hodnotu
 • Získavanie dôvery na rozličných úrovniach zladením vášho tímu a Nákupným Centrom
 • Vyvinutie a realizácie účinnej konkurenčnej stratégie
 • Vyvinutie Akčného plánu postaveného na silných stránkach a eliminujúceho vaše slabé stránky
 • Získanie zákazníkovho odhodlania ku vzájomne odsúhlasenému Akčnému plánu v procese predaja
 • Zlepšenie kvalifikácie projektov s cieľom určiť, na ktoré príležitosti treba cieliť maximálnu pozornosť
 • Analyzovať výhry a prehry s cieľom predchádzať opakovaniu neúspešných praktík
 • Transformovať koncept do každodenného businessu

Úžitok z Workshopu

 • Vyššie výnosy zlepšením akčného plánu na živých príležitostiach
 • Vyšší win rate – identifikáciou a eliminovaním deficitov procesu predaja
 • Lepšia tímová spolupráca a koučing  – užívaním spoločného jazyka pre manažment príležitostí
 • Presnejší forecasting – získaním kontroly nad procesom predaja
 • Nižšie náklady na predaj – lepšou kvalifikáciou a fokusom na správne projekty
 • Maximalizovaný dlhodobý impakt – zaistením transformácie konceptu do reálneho života

Dĺžka workshopu

Workshop I. a II. sa začínajú v obidva dni o 9,00 ráno. Koniec je plánovaný na  17,30 hod.

Príprava

Pre maximalizáciu úžitku z workshopu budú účastníci požiadaní, aby si pripravili podklady pre svoje najdôležitejšie predajné príležitosti, na ktorých v súčasnosti pracujú. Mali by si zvoliť zákazníkov, pri ktorých je vysoký potenciál a získanie zákazky je neisté. Počas workshopu strávite približne 40% času vytyčovaním stratégie pre tieto obchodné prípady.

 

Dátum

Cena

350 €/workshop
prípadne 1500 € (5 workshopov)

Prihláška na podujatie