Iniciovanie a získavanie nového businessu

Opis programu

Iniciovanie a získavanie nového businessu je workshop navrhnutý pre pomoc profesionálnym obchodníkom zlepšovať všetky fázy procesu predaja – od generovania leadov až po rozvoj kľúčových zákazníkov. Účastníci sa učia, ako identifikovať potenciálne potreby u nových aj existujúcich zákazníkov, kontaktovať správnych ľudí a efektívne začínať proces predaja. Zlepšujú si svoju stratégiu a plán aktivít v súčasných príležitostiach a zároveň sa učia, ako zabrániť opakovaniu chýb, ktoré urobili v minulosti. Praktické nástroje zakomponované do dennej praxe prinášajú krátkodobé aj dlhodobé zlepšenie predaja.

Obsah workshopu

 • Očakávania zákazníkov na proces predaja
 • Iniciálny kontakt – motivovanie potenciálneho zákazníka ku ochote prijať vás na prvý míting
 • Prípravu a vykonanie prvého mítingu
 • Identifikovanie potrieb. Kladenie otázok s cieľom odhaliť potreby a kvantifikovať benefity
 • Kvalifikácia príležitostí a eliminovanie rizík predaja
 • Vyvinutie stratégie a akčného plánu vedúce k víťazstvu
 • Práca s pracovníkmi nákupu v situáciách, keď dostanete RFP
 • Vyvinutie Hodnotovej ponuky pre TOP manažment
 • Učenie sa z výhier a prehier

Úžitok z workshopu

 • Viac kvalifikovaných príležitostí na základe systematickej metodiky pre kontaktovanie potenciálnych zákazníkov
 • Jednoduchší prístup ku kľúčovým osobám zákazníka pomocou motivácie ku stretnutiu
 • Efektívnejšie prvé stretnutie na základe profesionálnej prípravy a realizácie návštevy
 • Zvýšenie obratu prostredníctvom zlepšenia akčného plánu pre reálne príležitosti
 • Maximalizácia pozitívneho dopadu na dlhodobé ciele firmy.
 • Lepšie využitie zdrojov pre predaji

Dĺžka

Jednodňový workshop začína o 9,00 a končí  o 17,30. Po ukončení programu je možné realizovať koučing pre zvýšenie dopadu.

Príprava na workshop

Ako prípravu na workshop je vhodné vybrať príležitosti, na ktorých budú účastníci pracovať počas workshopu.

Dátum

Cena

350 €/workshop
prípadne 1500 € (5 workshopov)

Prihláška na podujatie